Cerita Kelahiran Kurawa Versi India Terlengkap

Kisah Kelahiran Kurawa Versi INDIA - Setelah Gandari menikah dengan Dhritrashtra beliau tetapkan untuk menutup matanya dengan secarik kain dan bersumpah untuk hidup dalam kegelapan sebagaimana suaminya.

Adik bungsu Gandari yang berjulukan Sangkuni ikut tinggal bersama mereka untuk menjaga Gandari.

Suatu hari Resi Abiyasa tiba mengunjungi Gandari di Hastinapura. Gandari melayani Resi Abiyasa sendiri, dan memastikan bahwa Resi itu tinggal di Hastinapura dengan nyaman. Resi Abiyasa merasa bahagia atas pelayanan Gandari dan diberikan padanya suatu anugerah. Gandari menginginkan seratus putra yang akan sehebat suaminya. Abiyasa diberikan padanya anugerah dan tak usang kemudian Gandari mengandung.

 Setelah Gandari menikah dengan Dhritrashtra beliau tetapkan untuk menutup matanya dengan s Cerita Kelahiran Kurawa Versi INDIA Terlengkap


Tetapi sehabis mengandung selama dua tahun, Gandari tidak juga melahirkan. Sementara itu Kunti telah melahirkan seorang putra yang berjulukan Yudistira.

Setelah tiba saatnya, Gandari melahirkan sepotong daging keras yang tak bernyawa yang tidak berwujud bayi.

Perasaan Gandari hancur, alasannya ialah beliau mengharapkan untuk melahirkan seratus anak sesuai dengan komitmen anugerah dari Resi Abiyasa.

Saat beliau bermaksud untuk membuang potongan daging yang dilahirkannya tadi, tiba-tiba Resi Abiyasa muncul di hadapannya, dan bersabda, "Anugerahku mustahil tidak ternyatakan. Sediakan seratus guci yang berisi minyak murni (Ghee). Aku akan memotong daging itu menjadi seratus bagian. Potongan daging itu akan menjadi seratus anak yang selama ini kamu harapkan."


Kisah Kelahiran Kurawa Versi INDIA Secara Lengkap


Gandari kemudian berkata pada Resi Abiyasa bahwa beliau juga menginginkan untuk mempunyai seorang anak perempuan.

Resi Abiyasa setuju, kemudian beliau memotong daging tadi menjadi seratus satu bab dan menempatkannya masing-masing ke dalam guci berisi minyak murni yang sudah tersedia, kemudian menutupnya.

Setelah menunggu dengan sabar selama dua tahun, guci-guci itu siap untuk dibuka. Gandari membuka guci pertama, dan mengambil bayi yang ada di dalamnya dan menamainya Duryudana.

Namun sayang! Segera sehabis bayi mulai menangis segala hewan hutan mulai melolong dan banyak menunjukan musibah terlihat.

Semua penduduk kerajaan Kuru tercengang dan merasa kecewa, alasannya ialah semua gejala itu menunjukkan bahwa bayi itu tidak menguntungkan dan akan membawa peristiwa bagi seluruh penghuni kerajaan Kuru.

Widura kemudian menasihati Raja dan Ratu bahwa anak itu (Duryodana) harus dibuang, alasannya ialah menunjukan yang terlihat tadi akan membawa kejatuhan kerajaan Kuru di kemudian hari.

Widura berkata, "Dalam kitab suci terang tertulis bahwa untuk menyelamatkan satu keluarga, singkirkanlah satu orang; untuk menyelamatkan sebuah desa, singkirkanlah satu keluarga, untuk menyelamatkan negeri, singkirkanlah satu desa, untuk menyelamatkan jiwa, lepaskan keduniawian. Sehingga demi kebaikan keluarga dan negeri dan seluruh umat manusia, korbankanlah anak kalian!"

Tapi Gandari dan Drestarata bersikeras bahwa seorang bayi tidak dapat menjadikan kerusakan apapun dan bertentangan dengan harapan Vidur, mereka tetapkan untuk mempertahankan anak pertama mereka, Duryodana.


Nama Anak-anak Drestarata / Kurawa


Pada ketika yang sama Kunti juga melahirkan seorang bayi di hutan yang dinamakan Bimasena. Bayi-bayi Gandari yang lain dikeluarkan dari dalam guci, sehingga Gandari mempunyai seratus orang putra dan seorang putri berjulukan Duhshala. Semua anak-anak tumbuh menjadi besar lengan berkuasa dan hebat.

Sementara itu, ketika Gandari sedang hamil tua, ada seorang pelayan dari kasta Waisya yang biasa melayani Drestarata. Pelayan itu menjadi hamil oleh Drestarata dan melahirkan seorang bayi yang dianugerahi kepandaian yang luar biasa yang dinamakan Yuyutsu. Dan alasannya ialah beliau dilahirkan oleh seorang perempuan Waisya, beliau terus menerus diejek oleh saudara-saudara tirinya kaum Kurawa.

Sehingga, Raja Drestarata yang bijaksana mempunyai seratus anak pria yang semuanya merupakan jagoan yang perkasa yang mahir dalam berperang dengan memakai kereta perang, seorang anak perempuan yang melebihi keseratus saudaranya, dan seorang anak lelaki yang lain yang mempunyai kesigapan dan keberanian yang hebat, yang dilahirkan oleh seorang perempuan Waisya.

Di kemudian hari, selama perang kurushethra Yuyutsu bergabung dengan Pandawa. Dia ditugaskan oleh Yudistira sebagai pengasuh raja Parikesit , anak Abimanyu, ketika Parikesit masih di bawah umur.

Daftar Nama Kurawa Versi India

 1. Duryodhana means "hard to conquer"
 2. Dussaasanan 
 3. Dussahan 
 4. Dussalan 
 5. Jalagandhan 
 6. Saman 
 7. Sahan 
 8. Vindhan 
 9. Anuvindhan 
 10. Durdharshan 
 11. Subaahu 
 12. Dushpradharshan 
 13. Durmarshanan 
 14. Durmukhan 
 15. Dushkarnan 
 16. Karnan 
 17. Vikarnan 
 18. Salan 
 19. Sathwan 
 20. Sulochanan
 21. Chithran
 22. Upachithran
 23. Chithraakshan
 24. Chaaruchithran
 25. Saraasanan
 26. Durmadan
 27. Durvigaahan
 28. Vivilsu
 29. Vikatinandan
 30. Oornanaabhan
 31. Sunaabhan
 32. Nandan
 33. Upanandan
 34. Chithrabaanan
 35. Chithravarman
 36. Suvarman
 37. Durvimochan
 38. Ayobaahu
 39. Mahabaahu
 40. Chithraamgan
 41. Chithrakundalan
 42. Bheemavegan
 43. Bheemabelan
 44. Vaalaky
 45. Belavardhanan
 46. Ugraayudhan
 47. Sushenan
 48. Kundhaadharan
 49. Mahodaran
 50. Chithraayudhan
 51. Nishamgy
 52. Paasy
 53. Vrindaarakan
 54. Dridhavarman
 55. Dridhakshathran
 56. Somakeerthy
 57. Anthudaran
 58. Dridhasandhan
 59. Jaraasandhan
 60. Sathyasandhan
 61. Sadaasuvaak
 62. Ugrasravas
 63. Ugrasenan
 64. Senaany
 65. Dushparaajan
 66. Aparaajithan
 67. Kundhasaai
 68. Visaalaakshan
 69. Duraadharan
 70. Dridhahasthan
 71. Suhasthan
 72. Vaathavegan
 73. Suvarchan
 74. Aadithyakethu
 75. Bahwaasy
 76. Naagadathan
 77. Ugrasaai
 78. Kavachy
 79. Kradhanan
 80. Kundhy
 81. Bheemavikran
 82. Dhanurdharan
 83. Veerabaahu
 84. Alolupan
 85. Abhayan
 86. Dhridhakarmaavu
 87. Dhridharathaasrayan
 88. Anaadhrushyan
 89. Kundhabhedy
 90. Viraavy
 91. Chithrakundalan
 92. Pradhaman
 93. Amapramaadhy
 94. Deerkharoman
 95. Suveeryavaan
 96. Dheerkhabaahu
 97. Sujaathan
 98. Kaanchanadhwajan
 99. Kundhaasy 
 100. Virajass 
 101. Dussala 
 102. Yuyutsu (lain ibu)


CATATAN TAMBAHAN (RH)
 • Tanda-tanda kehancuran bangsa Kuru terlihat ketika kelahiran Duryudana. Bila Duryudana disingkirkan sesuai dengan pesan yang tersirat Widura, mungkin peperangan itu dapat dihindarkan.
 • Gandari mulai mengandung anaknya di ketika bersamaan dengan ketika Kunti mengandung Yudhistira. Namun Yudhistira lahir terlebih dahulu alasannya ialah melalui kelahiran normal. Setelah itu bagi Drestarata,juga lahir seorang anak berjulukan Yuyutsu (lahir sebelum Duryodana) dari seorang perempuan dari kasta Waisya.
 • Keirihatian Gandari terhadap Kunti tidak ada hubungannya dengan beliau menikah dengan Drestarata yang buta (bukan dengan Pandu), tapi alasannya ialah Kunti melahirkan terlebih dahulu dari dia. Ini menyangkut urutan SIAPA PEWARIS TAHTA sehabis Drestarata mangkat. Secara aturan yang berlaku di India, Yudhistira lah yang berhak meneruskan tahta kerajaan Kuru.
 • AKAR dari semua permasalahan di dongeng MAHABHARATA ialah KEKUASAAN. hal ini sudah terjadi semenjak dongeng awal, ambisi dari Satyawati yang menuntut sumpah dari Bisma untuk bersumpah tidak akan menjadi raja dan hidup selibat, sehingga anak-anak Satyawatilah yang kelak mewarisi tahta kerajaan Kuru.

0 Response to "Cerita Kelahiran Kurawa Versi India Terlengkap"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel